Game and graphics programming for ios and android with opengl es 2.0

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marucchi Foino

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1119975913

ISBN-13: 978-1119975915

Ký hiệu phân loại: 794.815268 Electronic games Computer games

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc., 2012.

Mô tả vật lý: 316p. (online resource)

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 99069

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH