How to assess students and trainees in medicine and health

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ann Griffin, Frank C Hay, Olwyn M. R Westwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470670897

Ký hiệu phân loại: 610.71 Medicine and health

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK ; Hoboken, NJ, USA : Wiley-Blackwell, 2013.

Mô tả vật lý: xii, 210 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 99151

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH