Cite right : a quick guide to citation styles--MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Lipson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0226484742

ISBN-10: 0226484750

ISBN-13: 978-0226484747

ISBN-13: 978-0226484754

Ký hiệu phân loại: 808 Rhetoric and collections of literary texts from more than two literatures

Thông tin xuất bản: Chicago : University of Chicago Press, 2006

Mô tả vật lý: 197 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 99152

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH