Hobbes, the Scriblerians and the history of philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Conal Condren

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848932235

ISBN-13: 978-1848932234

Ký hiệu phân loại: 192 British Isles

Thông tin xuất bản: London ; Brookfield, Vt. : Pickering & Chatto, 2012.

Mô tả vật lý: viii, 224 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 99177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH