La pratique du SMED : obtenir des gains importants avec le changement d'outillage rapide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thierry Leconte

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-2212540178

Ký hiệu phân loại: 658.78 Internal control of materials and physical distribution

Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles-Éd. d'Organisation, 2007

Mô tả vật lý: xvi, 143 p. : , ill. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 99207

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH