The Haves and the Have-Nots elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Branko Milanovic

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0465022304

Ký hiệu phân loại: 339.2 Distribution of income and wealth

Thông tin xuất bản: New York : Basic Books , 2010

Mô tả vật lý: 1 online resource (273 s.)

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 99265

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH