Missionary masculinity, 1870-1930 : the Norwegian missionaries in South-East Africa

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kristin Fjelde Tjelle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0230551855

ISBN-13: 978-1137336354

Ký hiệu phân loại: 266.023481081 Missions

Thông tin xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2014

Mô tả vật lý: XII, 325 s. / , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 99271

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH