Radio-frequency electronics : circuits and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jon B Hagen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 052188974X

ISBN-13: 978-0521889742

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009.

Mô tả vật lý: xiii, 438 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 99300

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH