Dirty French elektronisk ressurs : everyday slang from "what's up?" to "f*%off!"

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Adrien Clautrier, Lindsay Mack, Henry Rowe

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 447.09 Modern nongeographic variations

Thông tin xuất bản: Berkeley, Calif. : Ulysses Press , 2008

Mô tả vật lý: 136 s. : , ill

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 99358

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH