The handbook of solitude : psychological perspectives on social isolation, social withdrawal, and being alone

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie C Bowker, Robert J Coplan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 111842736X

ISBN-13: 978-1118427361

Ký hiệu phân loại: 155.9 Environmental psychology

Thông tin xuất bản: Malden, MA : Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: xviii, 588 pages : , illustrations ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 99360

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH