Các yếu tô ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách của các công ty dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  1341820142

Ký hiệu phân loại: 658.812

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH