Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc hóa học trong sản xuất rau tại Củ Chi Tp.HCM và đề xuất giải pháp sử dụng chế phẩm NPV diệt sâu khoang ăn tạp (Spodoptera litura) hại rau trong sản xuất rau
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 632.96 Biological control

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2014,

Mô tả vật lý: 66tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH