Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố rủi ro tới hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng căn hộ thương mại khu tp. HCM bằng mô phỏng Monte Carlo
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.155 Management of income and expense

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH