Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4309597 Marxian systems

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa Học Xã Hội, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 580 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


1. Những bài viết và nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của cán bộ, đảng viên.2. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bàn về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.3. Các nhà khoa học nghiên cứu về đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh -- Học tập đạo đức cách mạng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH