Một số giải pháp nâng mức áp dụng mô hình CMMI tại công ty cổ phần Misa từ mức 3 lên mức 5

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.10685

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


;

DÃY KỆ
28B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.562
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn