Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của công nhân lao động ngoại tỉnh làm việc tại các công trình xây dựng trên địa bàn tp.HCM
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 80tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH