Đăng ký tài khoản đọc sách online và các bước thực hiện

I. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỌC ONLINE

 

Để đăng ký tài khoản đọc sách online, bạn cần thực hiện các bước sau:

 

 

01

Tìm thư viện gần nhất với bạn và kiểm tra các yêu cầu đăng ký tài khoản đọc online của thư viện.

 

02

Yêu cầu đăng ký tài khoản đọc sách online thư viện là cần có thẻ sinh viên hoặc Giảng Viên/Nhân viên.

 

03

Tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện sử dụng tài khoản thư viện của bạn.

 

 

04

Đến thư viện và điền vào mẫu đăng ký. Bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

 

05

Truy cập trang web của thư viện.

 

 

06

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên web https://lib.hutech.edu.vn.

 

 

07

Kiểm tra thông tin cá nhân (thay đổi nếu như sai thông tin).

 

 

 

II. ĐỌC SÁCH ONLINE

 

Các bước để đọc sách online tại website thư viện:

 

 

01

Sau khi đăng ký thành công, đăng nhập vào tài khoản của bạn trên website thư viện.

 

02

Tìm kiếm và chọn sách bạn muốn tham khảo.

 

03

Chọn nút "Đọc online" để đọc sách trực tuyến.

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối : 9/25/2023 4:33:52 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác