Đăng ký thẻ thư viện và mượn sách
Đăng ký thẻ thư viện là quy trình đăng ký tài khoản để trở thành thành viên của thư viện và có thể mượn sách và tải sách từ thư viện. Sau khi đăng ký thẻ, bạn có thể mượn sách bằng cách tìm sách, đăng ký mượn sách và lấy sách tại thư viện. Khi đọc xong sách, bạn cần trả sách lại cho thư viện. Nếu bạn muốn tiếp tục mượn sách sau khi hạn mượn của sách đó đã hết hạn, bạn có thể gia hạn sách bằng cách liên hệ với thư viện và tuân thủ các quy định của thư viện về gia hạn sách.

     

 

I. MƯỢN VÀ TRẢ SÁCH VỚI ỨNG DỤNG LIBHUTECH

 

Để mượn và trả sách thư viện thông qua ứng dụng Libhutech, bạn có thể làm theo các bước sau:


 

 

01

Tải và cài đặt ứng dụng Libhutech trên điện thoại của bạn.

 

 

02

Đăng nhập vào tài khoản của mình trên ứng dụng Libhutech. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản trên ứng dụng (xem hướng dẫn)

 

03

Yêu cầu đăng ký thẻ thư viện là cần có thẻ sinh viên hoặc Giảng Viên/Nhân viên.

 

 

04

Tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ thư viện của bạn (Thư viện có thể có các quy định về số lượng sách và thời hạn mà bạn có thể giữ mỗi lần mượn sách).

 

05

Tìm kiếm sách mà bạn muốn, vào kho lấy sách và quét mã vạch (phía sau bìa sách) để mượn trên ứng dụng Libhutech.

 

06

Đến nhân viên thư viện (tại cửa ra vào) để xác nhận về việc mượn sách thành công. Bạn có thể kiểm tra tình trạng mượn sách của mình trên ứng dụng Libhutech.

 

07

Khi bạn muốn trả sách, bạn mang sách đến thư viện và trả sách cho nhân viên thư viện để xác nhận lại số lượng sách trả. (Nếu bạn trả sách quá hạn, bạn có thể bị phạt theo quy định thư viện.)

 


 

II. GIA HẠN TÀI LIỆU

 

Để gia hạn tài liệu mà bạn đang mượn, bạn có thể làm theo các bước sau:

 

 

01

Yêu cầu gia hạn tài liệu bằng cách đem sách đến quầy thư viện hoặc gửi thư về email tt.thuvien@hutech.edu.vn để gia hạn.

 

02

Xem ngày hết hạn của tài liệu và thời gian gia hạn mà thư viện cho phép.

 

 

03

Thanh toán bất kỳ khoản phí trễ hạn tài liệu nào (nếu có).

 

 

04

Xác nhận lại ngày trả mới của tài liệu và chờ xác nhận từ thư viện.

 

 

 

 

 

 

 

Chỉnh sửa lần cuối : 9/25/2023 4:33:42 PM

Xem thêm

Các chuyên đề khác