Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Tâm lý học phát triển
Tác giả: Đinh Thị Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  155
 
Tâm lý học phát triển 1
Tác giả: Đinh Thị Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  155
 
Tâm lý học phát triển 2
Tác giả: Đinh Thị Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  155
 
Tâm lí học phát triển 1
Tác giả: Đinh Thị Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  155
 
Tâm lí học phát triển 2
Tác giả: Đinh Thị Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  155
 
Tâm lý học nhân cách
Tác giả: Đinh Thị Chiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  155.2
 
Sách chuyên khảo Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam : Sách chuyên khảo
Tác giả: Cao Vũ Minh, Đinh Thị Chiến, Lê Đức Phương, Ngô Hữu Phước
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342.082
 
1

Truy cập nhanh danh mục