Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 3 kết quả
Thực hành hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành hóa sinh : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
1

Truy cập nhanh danh mục