Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Tìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan L
Tác giả: Nguyễn Tấn Thịnh, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công nghệ nuôi cấy tế bào sâm Ngọc Linh
Tác giả: Nguyễn Thị Thu, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu
Tác giả: Nguyễn Đình Trinh, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu xác định môi trường thích hợp nhân PLB và tạo chồi từ PLB giống lan Phalaenopsis amabilis
Tác giả: Nguyễn Hiền Nhơn, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số loại phân bón lên tính chất đất và sự sinh trưởng, phát triển của cải bẹ xanh
Tác giả: Ngô Nhật Phát, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tìm hiểu quy trình nhân giống hoa đồng tiền in Vitro
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Chi, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống và điều khiển mai vàng ra hoa đúng thời điểm
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tìm hiểu một số hợp chất thứ cấp có khả năng trị bệnh ung thư
Tác giả: Lê Thị Anh Thi, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nhân nhanh PLB Mẫn Thiên Hồng (Doritaenopsis sp.) trong một số hệ thống khác nhau
Tác giả: Trần Xuân Ngọc Huy, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Khảo sát một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong nuôi cấy mô sẹo cây kim ngân (Lonicera japonica Thumb)
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục