Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Thực hành công nghệ sinh học thực vật : Bài giảng
Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Bài giảng Công nghệ sinh học thực vật
Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Thực hành hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Thực hành hóa sinh : Bài giảng
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Tìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan L
Tác giả: Nguyễn Tấn Thịnh, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Công nghệ nuôi cấy tế bào sâm Ngọc Linh
Tác giả: Nguyễn Thị Thu, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kỹ thuật cấy tạo trầm trên cây gió bầu
Tác giả: Nguyễn Đình Trinh, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu xác định môi trường thích hợp nhân PLB và tạo chồi từ PLB giống lan Phalaenopsis amabilis
Tác giả: Nguyễn Hiền Nhơn, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực hành hóa sinh
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số loại phân bón lên tính chất đất và sự sinh trưởng, phát triển của cải bẹ xanh
Tác giả: Ngô Nhật Phát, Bùi Văn Thế Vinh
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục