Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Seas of Venus
Tác giả: David DrakeDavid Drake, David Drake
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Distributed by Simon Schuster, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The Economics of Enough: How to Run the Economy as if the Future Matters
Tác giả: David Drake, David Drake cm
Xuất bản: : Princeton University Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  330
 
In the Still of the Night
Tác giả: David Drake, David Drake cm
Xuất bản: : Free Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  364.1523092
 
The Grand Design
Tác giả: David Drake, David Drake cm
Xuất bản: : Random House Publishing Group, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  530.142
 
Execution Dock
Tác giả: David Drake, David Drake cm
Xuất bản: : Ballantine Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
The Boy Who Came Back from Heaven: A Remarkable Account of Miracles, Angels, and Life Beyond This World
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : TYNDALE PUB, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  236.1092
 
I Will Teach You to Be Rich: No Guilt, No Excuses - Just a 6-Week Programme That Works
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : Hodder Stoughton, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  332.02401
 
More than Honor
Tác giả: David Weber, David Drake, S M Stirling
Xuất bản: Riverdale NY New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Green Gone Wrong: How Our Economy Is Undermining the Environmental Revolution
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  333.7
 
"Q" is for quarry
Tác giả: David Drake, David G Hartwell cm David Drake
Xuất bản: : Penguin Group, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1

Truy cập nhanh danh mục