Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 48 kết quả
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Quản trị chất lượng dịch vụ
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Quản trị du lịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.4791068
 
Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  647.94068
 
Hệ thống GPS và RFID dùng để định vị và điều khiển xe
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Bán và tiếp thị sản phẩm lữ hành
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47910688
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến tại công ty cổ phần đầu tư An Phong – Trung tâm thương mại Maximark
Tác giả: Đặng Thị Diễm Hằng, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM-DV CNTT G.O.L
Tác giả: Trương Công Luận, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH bất động sản Trần Thái
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ phòng ở khách sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn
Tác giả: Đào Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục