Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Hệ thống GPS và RFID dùng để định vị và điều khiển xe
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH ESPRINTA Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Hường, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng BREEZE SKY BAR tại khách sạn MAJESTIC
Tác giả: Vòng Chánh Kiếu, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (rar)
ddc: 
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến tại công ty cổ phần đầu tư An Phong – Trung tâm thương mại Maximark
Tác giả: Đặng Thị Diễm Hằng, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM-DV CNTT G.O.L
Tác giả: Trương Công Luận, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH bất động sản Trần Thái
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ phòng ở khách sạn Intercontinental Asiana Sài Gòn
Tác giả: Đào Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp kinh doanh du lịch outbound ở Nhật Bản tại Công ty du lịch Apex Việt Nam
Tác giả: Đỗ Hồng Ánh, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bàn tại nhà hàng Bazan - khách sạn Sài Gòn Ban mê
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu Intercontinental
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục