Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Thực hành hóa đại cương và hóa hữu cơ
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  540
 
Phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thực hành phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Nghiên cứu sản xuất nước chanh dây nha đam
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất Thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầm
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Thương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất nước chấm từ huyết heo đông
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Thoại Phương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hạt nêm từ gà và gấc
Tác giả: Võ Thị Thu Vân, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quá trình tách chiết và tinh sạch sơ bộ ENZYM CELLULASE từ TRICHODERMA VIRIDE
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Sương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xử lý bã khoai mì làm thức ăn gia súc
Tác giả: Phan Thị Anh Đào, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu vang cacao
Tác giả: Trần Vũ Hồng Liên, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục