Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Nghiên cứu sản xuất nước chanh dây - nha đam
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất nước chanh dây nha đam
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất Thức uống chức năng từ đậu xanh nảy mầm
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Thương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu sản xuất nước chấm từ huyết heo đông
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Thoại Phương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất hạt nêm từ gà và gấc
Tác giả: Võ Thị Thu Vân, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quá trình tách chiết và tinh sạch sơ bộ ENZYM CELLULASE từ TRICHODERMA VIRIDE
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Sương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xử lý bã khoai mì làm thức ăn gia súc
Tác giả: Phan Thị Anh Đào, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu vang cacao
Tác giả: Trần Vũ Hồng Liên, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lên men giấm từ dịch chiết quả điều
Tác giả: Trần Thanh Lâm, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo
Tác giả: Võ Lê Phương Thảo, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục