Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Thực hành hóa đại cương và hóa hữu cơ
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  540
 
Bài giảng phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thực hành phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Phú, Huỳnh Quang Phước, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
Công nghệ sản xuất nguyên liệu thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Phú, Huỳnh Quang Phước, Nguyễn Hoài Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664
 
1

Truy cập nhanh danh mục