Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 25 kết quả
Xử lý bã khoai mì làm thức ăn gia súc
Tác giả: Phan Thị Anh Đào, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men rượu vang cacao
Tác giả: Trần Vũ Hồng Liên, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Lên men giấm từ dịch chiết quả điều
Tác giả: Trần Thanh Lâm, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo
Tác giả: Võ Lê Phương Thảo, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Nghiên cứu sản xuất phân bón vi sinh cố định đạm
Tác giả: Phạm Ngọc Yến Trinh, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  631.875
 
Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật tạo màng bao từ gel nha đam và gel Chitosan trong quy trình bảo quản nho tươi
Tác giả: Cao Nguyễn Khánh Vy, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu lên men tạo nước mắm giàu sắt
Tác giả: Đoái Nhật Phương, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH,
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiệu quả của kỹ thuật tạo màng bao từ gel Aloe vera và chitosan trong quy trình bảo quản trứng gà tươi
Tác giả: Lê Thị Ngọc Hải, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực hành vi sinh thực phẩm
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 

Truy cập nhanh danh mục