Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Lady of mazes
Tác giả: Patterson James
Xuất bản: : New York Tor 2006, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Hurricane Katrina : the Mississippi story
Tác giả: James Patterson Smith
Xuất bản: Jackson Miss: University Press of Mississippi, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  976.335
 
How to Know God
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Running Press Book Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  212
 
The Little Book of Economics
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  330
 
Last Call: The Rise and Fall of Prohibition
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
 
The New Atkins for a New You: The Ultimate Diet for Shedding Weight and Feeling Great
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.25
 
Survival of the Sickest: A Medical Maverick Discovers Why We Need Disease
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : HarperCollins, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.042
 
The Pain Chronicles
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.0472
 
Doctor Who: Bad Therapy
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Doctor Who, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.89
 
Homer's Odyssey
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Dell Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  636.80929
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục