Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Lady of mazes
Tác giả: Patterson James
Xuất bản: : New York Tor 2006, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Vampire Chronicles 3: The Queen of the Damned
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Ballantine Books, 1983
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Womans Murder Club 9 - The 9th Judgment
Tác giả: James Patterson, James Patterson cm
Xuất bản: : Little Brown and Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Sizzling Sixteen
Tác giả: James Patterson, James Patterson cm
Xuất bản: : St Martins Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Carnifex
Tác giả: James Patterson, James Patterson cm
Xuất bản: : Baen, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Empire in Black and Gold
Tác giả: James Patterson, James Patterson cm
Xuất bản: : Tor, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.92
 
Flight of Shadows: A Novel
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : WaterBrook Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Theodosia and the Eyes of Horus
Tác giả: James Patterson, James Patterson cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Books for Children, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Walking on Broken Glass
Tác giả: JAMES PATTERSON, Maxine Paetro cm James Patterson
Xuất bản: : Abingdon Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Pathfinder
Tác giả: James Patterson, Michael Ledwidge cm James Patterson
Xuất bản: : Simon and Schuster, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1

Truy cập nhanh danh mục