Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Bài giảng Kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.3
 
Ứng dụng thuật toán pso cho phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Nguyên lý kỹ thuật di truyền
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục