Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5 kết quả
Ứng dụng thuật toán pso cho phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện : Tóm tắt luận văn thạc
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Đánh giá độ tin cậy cho lưới điện một chiều hạ áp (DC MICROGRID)
Tác giả: Phạm Công Trận, Lê Đình Lương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.319
 
Áp dụng thuật toán lai PSOGSA giải bài toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Ngọc Duy, Lê Đình Lương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.31910151
 
Nghiên cứu giải pháp tổng quát trong thiết kế tối ưu bộ điều khiển biến tần kết nối lưới dùng cho hệ thống điện mặt trời
Tác giả: Lê Ngọc Tuân, Lê Đình Lương, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Áp dụng thuật toán Gravitational search algorithm tính toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Võ Khánh Dương, Lê Đình Lương, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
1

Truy cập nhanh danh mục