Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Bài giảng Kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Máy điện 1
Tác giả: Lê Đình Lương, Đoàn Thị Bằng, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đoàn Thị Bằng, Lê Đình Lương, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục