Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Bài giảng Kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Kỹ thuật điện - điện tử
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Kỹ thuật chiếu sáng
Tác giả: Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.32
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Máy điện 2
Tác giả: Nguyễn Hùng, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Ngô Cao Cường, Lê Đình Lương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Đánh giá độ tin cậy cho lưới điện một chiều hạ áp (DC MICROGRID)
Tác giả: Phạm Công Trận, Lê Đình Lương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.319
 
Áp dụng thuật toán lai PSOGSA giải bài toán điều độ tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Đỗ Ngọc Duy, Lê Đình Lương
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.31910151
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục