Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Quá trình truyền nhiệt - cơ sở lý thuyết và thiết bị
Tác giả: Lê Đức Trung, Nguyễn Dáo
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản (cá, chả cá) công ty cổ phần thủy sản Kiên Giang xí nghiệp chế biến thủy sản ...
Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu hoàn chỉnh mô hình công nghệ xử lý nước cấp cho các nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO
Tác giả: Lê Anh Phi, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu nhà ở biệt thự phường Phước Long B Q9 - TP.HCM
Tác giả: Trần Văn Tính, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Quy hoạch mạng lưới cấp nước khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp - xã Tân Vĩnh Hiệp - huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
Tác giả: Võ Văn Quốc, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải KCN An Tây công suất 18000m3/ngày đêm
Tác giả: Lê Đình Thực, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty TNHH thực phẩm Hồng Thái công suất Q=150m3/ngày đêm
Tác giả: Võ Thị Trang, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải cho KCN Đồng An, tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2 với công suất 1500m3/ng...
Tác giả: Huỳnh Bá Anh, Lê Đức Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu thực nghiệm xử lý màu dệt nhuộm bằng mô hình sinh học kỵ khí 2 bậc
Tác giả: Đặng Thị Hằng, Lê Đức Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế hệ thống XLNT chung cư 28 tầng Thủ Thiêm công suất 440 m3/ngày đêm
Tác giả: Tô Thị Kim Phụng, Lê Đức Trung
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục