Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Thực hành các phương pháp công nghệ sinh học hiện đại
Tác giả: Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Thực hành các phương pháp phân tích vi sinh
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Thực hành các phương pháp công nghệ sinh học hiện đại
Tác giả: Ngô Đức Duy, San Trâm Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Phân lập định danh, chọn lọc chủng nấm và ứng dụng sản xuất chao nhằm thay thế giai đoạn lên men chao truyền thống hiện ...
Tác giả: Trương Bích Như, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.5
 
Định danh nấm sợi gây hỏng trứng cá bá chủ (pterapogon kauderni) dựa trên gen its và xác định sự lây nhiễm bằng kĩ thuật...
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên, Ngô Đức Duy, Võ Minh Sơn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Khảo sát hệ enzyme cellulase thu nhận từ cộng đồng vi khuẩn trong dạ cỏ bò để phân giải rơm qua xử lý
Tác giả: Lưu Thái Hòa, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân lập và định danh vùng gen its của nấm men nhiễm bệnh trên da chó nuôi tại Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Huỳnh Long Thủ, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân lập - định danh chủng vi khuẩn và ứng dụng sản xuất lên men đạu nành nhằm thu nhận enzyme nattokinase giảm hiên tượ...
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Ngọc Ngân, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  572.7
 
Sàng lọc và định danh các chủng vi khuẩn quang hợp có khả năng hấp thụ muối và định hướng ứng dụng giảm nhiễm mặn
Tác giả: Châu Thị Thùy Linh, Hoàng Quốc Khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.38
 
Phân lập, chọn lọc và định danh các chủng vi khuẩn quang hợp có khả năng hấp thụ CO2 và định hướng làm giảm hiệu ứng nhà...
Tác giả: Châu Tuấn Văn, Hoàng Quốc khánh, Ngô Đức Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579.38
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục