Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4 kết quả
Sinh kế tộc người trong bối cảnh Việt Nam đương đại
Tác giả: Ngô Thị Phương Lan
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.89592
 
Di sản Việt Nam - Ấn độ mối quan hệ xuyên văn hóa : Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh Mahatma Gandhi (1869 - 2019)
Tác giả: Ngô Thị Phương Lan, Thích Nhật Từ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.095
 
Nhân học đại cương
Tác giả: Huỳnh Ngọc Thu, Ngô Thị Phương Lan, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Khắc Cảnh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết, Trương Thị Thu Hằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301
 
Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho Đồng bằng Sông Cửu Long lý thuyết và thực tiễn : Sách chuyên khảo
Tác giả: Bùi Việt Thành, Đào Thị Diễm Trang, Dương Đức Minh, Hoàng Ngọc Minh Châu, Huỳnh Ngọc Thu, Lưu Anh Quyết, Ngô Thanh Loan, Ngô Thị Phương Lan, Phạm Thúy Nguyệt, Phan Anh Tú, Trần Anh Tiến, Trương Thị Kim Chuyên, Trương Thị Thu Hằng, Võ Văn Sen
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.479109597
 
1

Truy cập nhanh danh mục