Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Giáo trình Windown XP - Internet căn bản MS Powerpoint 2007
Tác giả: Võ Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005
 
Giáo trình Microsoft Excel 2007
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Dự báo thanh khoản nhóm cổ phiếu chế biến thủy sản trong thị trường chứng khoán Việt Nam (sàn giao dịch Tp. HCM)
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.632
 
Thiết kế trạm xử lý nước thải cho khu đô thị mới Vinh Tân, công suất 1000M3/ngày đêm
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thiết kế chung cư cao tầng B27 khu đô thị An Phú - An Khánh Q2
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Giang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  690.8314
 
Vấn đề "phụ nữ mua vui" trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên (1910 - 1945) và những vấn đề tồn đọng trong quan hệ son...
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  327.5195052
 
Những thăng trầm trong quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và tầm nhìn tương lai
Tác giả: Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  327.51950597
 
Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  327.51059
 
Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  337.5105
 
Xây dựng website
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Lâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục