Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thí nghiệm cơ học đất và địa chất công trình
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Dương Kim Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Thí nghiệm vật liệu xây dựng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Thị Thùy Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.180287
 
Thí nghiệm cơ học đất & địa chất công trình
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Dương Kim Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.15
 
Thí nghiệm sức bền vật liệu
Tác giả: Võ Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Quảng, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
Nghiên cứu tận dụng nguồn phế thải tro bay để tăng cường khả năng chống thấm của bê tông
Tác giả: Đỗ Nguyễn Anh Vũ, Giang Việt Huy Hoàng, Hoàng Phúc, Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Văn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  620.136
 
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm : báo cáo tổng kết
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  691.4
 
Nghiên cứu sử dụng cát biển làm vật liệu sản xuất gạch nhẹ không nung và tấm xốp cách nhiệt, cách âm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quảng, Nguyễn Tấn Phát, Phạm Hoàng Sơn, Phạm Hữu Nhi, Tăng Thế Vũ, Trần Công Minh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  691.4
 
1

Truy cập nhanh danh mục