Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa giao tiếp - ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tục ngữ so sánh dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Ca dao Việt Nam 1945 - 1975
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Đồng dao và ca dao cho trẻ em
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Lịch sử Việt Nam trong tục ngữ - ca dao
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt : Sưu tầm - nghiên cứu - tuyển chọn - chú thích - bình luậ...
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa hôn nhân và gia đình trong tục ngữ - ca dao Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức : Sưu tầm - tuyển chọn - giải thích - bình luận
Tác giả: Nguyễn Nghĩa Dân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
1

Truy cập nhanh danh mục