Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Chải chuốt vẻ lịch lãm (beauty salon dành cho nam giới)
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghệ thuật ứng xử của nhà báo : Con đường ngắn nhất tới thành công
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.92
 
11 Bí quyết để thành nhà báo giỏi
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.92
 
Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.43
 
Biên tập báo chí
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Truyền thông và thông tin, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa,
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Phóng sự báo chí : Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.43
 
Biên tập báo chí
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2021
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.41
 
Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ vỏ tiêu
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  631.875
 
Nghiên cứu sử dụng các chế phẩm sinh học để sản xuất phân Compost từ vỏ hạt tiêu
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Vũ Hải Yến
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục