Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Ứng dụng cho smartphone-thư viện bỏ túi cho android
Tác giả: Nguyễn Quang Hướng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Thiết kế và chế tạo thiết bị bắt muỗi
Tác giả: Phan Tú Cường, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ vỏ tiêu
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Vũ Hải Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  631.875
 
Nghiên cứu công nghệ A - EM trong tái sử dụng chất thải lục bình làm phân bón vi sinh
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng, Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Văn Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  631.875
 
Nghiên cứu tăng cường chế phẩm EM FERT-1 trong công nghệ sản xuất phân vi sinh từ lục bình bằng công nghệ sinh học hiếu ...
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng, Lâm Vĩnh Sơn, Nguyễn Văn Hoàng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  631.875
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo củ in vitro của cây Lilium Sorbonne
Tác giả: Trương Gia Hưng, Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, Nguyễn Quang Tuấn, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  571.5382
 
Khảo sát ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Chitosan và phương pháp cấy lên sự tăng trưởng, tạo ch...
Tác giả: Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Phương Thảo, Phạm Minh Tân, Trịnh Thị Lan Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  571.5382
 
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình động cơ phản lực
Tác giả: Lưu Gia Luân, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Quang Hiếu, Phan Hải Đăng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.1343533
 
Máy ép rác hữu cơ tự động sử dụng trong hộ gia đình
Tác giả: Phan Đặng Trùng Dương, Huỳnh Tấn Long, Nguyễn Quang Nhân, Nguyễn Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cánh tay robot dành cho người khuyết tật
Tác giả: Lê Minh Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Pham Anh Hướng Gia Huy, Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.8933
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục