Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Bài giảng kinh tế lượng
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.015195
 
Hình học họa hình và cad
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  516.6
 
Lập trình hợp ngữ
Tác giả: Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Anh Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Kiến trúc máy tính
Tác giả: Cao Trần Bảo Thương, Nguyễn Quang Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Kiến trúc máy tính
Tác giả: Cao Trần Bảo Thương, Nguyễn Quang Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Vật lý kỹ thuật : dùng cho sinh viên ngành môi trường
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530.02462
 
Cad trong kỹ thuật điện tử
Tác giả: Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Viết Thắng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3810285
 
Vật lý kỹ thuật (dùng cho sinh viên ngành môi trường)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621
 
Phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Nguyễn Quang Vinh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.801
 
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ nhiệt
Tác giả: Trần Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Thuận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục