Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Gầm vang thác vệ : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Nơi thắp sáng niềm tin : bút ký
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Lũ rừng : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Đất Ba Phương : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vùng đá khát : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Vẫn chỉ là người lính : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang,
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Ánh trăng trong rừng trúc : tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Quang,
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Một thời nhớ mãi : tập bút ký
Tác giả: Nguyễn Quang Huynh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Dòng chảy thời gian : nghiên cứu, phê bình văn học
Tác giả: Nguyễn Quang Huynh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922
 
1

Truy cập nhanh danh mục