Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Dân ca Gia Rai (song ngữ Gia Rai - Việt)
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Dân Tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Văn hóa dân gian làng nghề Kiêu Kỵ
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ Đông Phù
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quang Lê
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.109
 
Quan hệ Việt Nam-Ucraina thực trạng và triển vọng
Tác giả: Nguyễn Quang Thuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  327
 
Sử thi Ba Na. Quyển 1
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 2
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ba Na. Quyển 3
Tác giả: Nguyễn Quang Tuệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Kinh tế lượng : chương trình nâng cao
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Kinh Tế lượng : Chương trình nâng cao
Tác giả: Nguyễn Quang Dong
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục