Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
Quản trị học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Kim Dung, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Quản trị học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Kim Dung, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Thống kê trong kinh tế và kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Phú Tụ, Lê Cẩm Tú, Ngô Ngọc Cương, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trương Thị Ngọc Hân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Quản trị học
Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Kim Dung, Trần Thị Mỹ Hằng, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
1

Truy cập nhanh danh mục