Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH Coast Phong Phú
Tác giả: Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm nước khoáng tại công ty TNHH Lavie chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Minh Thiện, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn
Tác giả: Vũ Tiến Thành, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển sản phẩm mới và ngân sách marketing cho sản phẩm mới của Highlands Coffee
Tác giả: Anh Khoa Đặng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Á Châu , chi nhánh Bình Thạnh
Tác giả: Trương Nguyên An, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ CSKH tại ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhanh Trường Chinh
Tác giả: Trần Khánh Phượng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển TMCP phát triển TP.HCM HDBANK chi nh...
Tác giả: Lương Tiến Thạnh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Phạm Duy Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Cáp Sài Gòn (SCC)
Tác giả: Cao Thị Tâm, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích dữ liệu
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  650.0151954
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục