Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 49 kết quả
Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn
Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Phát triển hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Kiều An
Tác giả: Tô Thị Xuân Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM-chi nhánh T...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trinh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Những yếu tố tác động đến sự lựa chọn nhà phân phối của đại lý. Và giải pháp cho công ty cổ phần phân phối Việt Nét
Tác giả: Lương Văn Thành Công, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Ba Cây Chổi, giai đoạn 2015 - 2020
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Diễm, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Phụ gia thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Hải Nam QNC
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Thực trạng năng lực cạnh tranh và một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020 của công ty TNHH TM - DV Sư...
Tác giả: Lê Thị Thúy Diệu, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá sự cần thiết của những yếu tố ưu tiên khi thực hiện e-commerce nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TN...
Tác giả: Lê Đức Tạ Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực trạng hoạt động pr nội bộ tại công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood
Tác giả: Trần Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục