Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
41-49 trong số 49 kết quả
Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp điện được niêm yết trên...
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phan Thị Hằng Nga
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.155
 
Quản trị học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Kim Dung, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Quản trị học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Kim Dung, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Các yếu tố cấu thành năng lực giảng viên giảng dạy tại đại học ngành QTKD nghiên cứu tại Hutech và Uef
Tác giả: Ngô Ngọc Cương, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Mỹ Hằng, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Lợi ích của grabbike đối với sinh viên Hutech
Tác giả: Lê Duy Châu, Lương Hoàng Nguyên, Nguyễn Mạnh Phương, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phan Thị Thùy Trang, Thái Nguyễn Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  388.41321
 
Phát triển sản phẩm Viên mắm cô đặc
Tác giả: Hoàng Thị Minh Hằng, Ngô Xuân Hồng Duyên, Nguyễn Ngọc Trâm, Nguyễn Phạm Việt Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.575
 
Thống kê trong kinh tế và kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Phú Tụ, Lê Cẩm Tú, Ngô Ngọc Cương, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trương Thị Ngọc Hân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Thiết kế nhà máy trà đen từ nguồn nhiên liệu vietgrap năng suất 15000kg/ngày
Tác giả: Đỗ Thị Thanh Xuân, Dương Văn Nam, Lâm Văn Mân, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Minh Kiều, Trần Hữu Phần, Trần Lê Thảo Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Bản in
ddc:  664.02
 
Quản trị học
Tác giả: Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đình Chính, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Kim Dung, Trần Thị Mỹ Hằng, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 

Truy cập nhanh danh mục